Scoaterea din uz/casarea stingatoarelor de incendiu

Scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu, conform Ordinului MAI nr 138/2015 – casarestingatoare de incendiu- aprobareaNormelortehniceprivindutilizarea, verificarea, reparareasiscoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu.
Conform Art. 24, durata de viatanormata a stingatoarelor de incendiueste de 20 de ani de la data fabricarii, marcata pe corpulstingatorului.


Art 25 – Urmatoarelestingatoare de incendiu sunt considerate depasitesi nu se mai admit la utiliazare maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelornormetehnice, urmand ca dupaaceastaperioadasa fie CASATE:
a) de tip “soda acida” ;
b) cu spumachimica ;
c) cu clorobromometansautetraclorura de carbon;
d) de unicafolosintamaivechi de 5 ani;
e) care functioneazaprinrasturnare;
f) cu recipient din cuprusaualamaimbinateprinsuduramoale/lipiresaunituire;
g) cu recipient din otelimbinateprinnituire;
h) pentru care nu se maigasescpieseoriginale;

Art 26 – Stingatoarele de incendiuportabilesi mobile considerate atipice fata de standardeleaplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelornormetehnice, urmand ca dupaaceastaperioadasa fie CASATE.
Stingatoarele la care nu se maipoateidentificaagentul de stingere original cu care au fostincarcate de catreproducatorsi certificate nu se mai admit la utilizare, urmand a fi CASATE.

Art 27 – Stingatoarele de incendiu de unicafolosinta, alteledecatcele cu agent curat, trebuiedescarcatesiscoase din uz in maximum 6 ani de la data fabricarii, marcata pe corpulstingatorului.
Stingatoarele de incendiu de unicafolosinta cu agent curattrebuiescoase din uzsitrimisecatreun centru de reciclarepenturecuperareaagentuluicurat in maximum 5 ani de la data fabricarii, marcata pe corpulstingatorului.